Ivaretar bygghåndverksfagenes interesser

 

 

 

 

 

Arbeidsgiver'n

Arbeidsgiver’n er håndverkerens arbeidsgiverportal. Her får du tilgang til veiledning og maler innen vanlig arbeidsrett.

Om vårt arbeid

BHN ivaretar rammevilkårene for bygghåndverksfagene og gjør hverdagen enklere for våre medlemsbedrifter.

Bli medlem

Som medlem kan opptas bransjeforeninger innen bygghåndverksfagene, og frittstående håndverksbedrifter.

HVEM ER BYGGHÅNDVERK NORGE

Landsforeningen Bygghåndverk Norge (BHN) er en paraplyorganisasjon for bransjeforeninger og bedrifter innen bygghåndverksfagene.

BHN ble stiftet i 2022 av Byggmesterforbundet og Malermestrenes Landsforening (MLF) som en frittstående organisasjon og skal være en tydelig stemme og samlende kraft for alle bygghåndverksfagene.

Vi jobber blant annet for et seriøst arbeidsliv, like konkurransevilkår, rekruttering og kompetanseheving til våre bransjer.

BHN er medlem av Standard Norge.

Bildet er fra stiftelsen av BHN. Fra venstre Knut Strand Jaocbsen, Adm. dir. Byggmesterforbundet, Tor Steinar Sandvik, styreleder Byggmesterforbundet, Anna Furhoff Jensen, styreleder MLF, Stein Hesstvedt, Adm. dir. MLF

VÅRE MEDLEMSTJENESTER

Juridiske tjenester – Arbeidsrett

Digital arbeisgivertjeneste – Arbeidsgiver’n og bistand fra våre advokater .

Gå til juridiske tjenester

Fordelstorget

Din bedrift kan gjøre store besparelser ved å benytte våre fordelsavtaler på en rekke produkter og tjenester.

Se alle fordelsavtaler

Forsikring og garantier

Byggmesterforsikring AS leverer forsikring, garanti og pensjon til seriøse bedrifter i byggebransjen.

Gå til forsikring og garantier

Bedriftshelsetjeneste

Gjennom avtale med «Grønn Jobb» tilbys bedriftshelsetjeneste og bistand med  Miljøfyrtårn-sertifisering til rabatterte priser.

Kurs og webinarer

Det gis medlemspris på alle kurs arrangert av Byggmesterforbundet og Malermestrenes Landsforbund.


 

KURSKALENDER BYGGMESTERFORBUNDET


 

KURSKALENDER MLF

Samarbeidspartnere