Om Bygghåndverk Norge

Bygghåndverk Norge jobber for et seriøst arbeidsliv, like konkurransevilkår, kompetanseheving og rekruttering til bransjen vår

Landsforeningen Bygghåndverk Norge (BHN) er en paraplyorganisasjon for bransjeforeninger og bedrifter innen bygghåndverksfagene.

BHN ble stiftet i 2022 av Byggmesterforbundet og Malermestrenes Landsforening (MLF) som en frittstående organisasjon og skal være en tydelig stemme og samlende kraft for alle bygghåndverksfagene.

Vi jobber blant annet for et seriøst arbeidsliv, like konkurransevilkår, rekruttering og kompetanseheving til våre bransjer.

BHN er medlem av Standard Norge.

Bildet: Fra stiftelsen av BHN i 2022. Fra v. Knut Strand Jacobsen, Adm. dir. Byggmesterforbundet, Tor Steinar Sandvik, styreleder Byggmesterforbundet, Anna Furhoff Jensen, styreleder MLF, Stein Hesstvedt, Adm. dir. MLF

Styret i BHN:

Leder: Thor Steinar Sandvik

Nestleder: Anna Furhoff Jensen

Styremedlemmer: Arild Kolltveit og Baard Samuelsen

Administrerende direktør

Robert Steen, Tlf. 91 74 37 35, rs@bygghandverknorge.no