Om Bygghåndverk Norge

Bygghåndverk Norge jobber for et seriøst arbeidsliv, like konkurransevilkår, kompetanseheving og rekruttering til bransjen vår

Landsforeningen Bygghåndverk Norge (BHN) er en  paraplyorganisasjon for bransjeforeninger og bedrifter innen bygghåndverksfagene.

BHN er en frittstående organisasjon som skal være en tydelig stemme og samlende kraft for alle bygghåndverksfagene.

Bygghåndverk Norge ble stiftet i 2022 av Byggmesterforbundet og Malermestrenes Landsforening (MLF). Vi jobber blant annet for et seriøst arbeidsliv, like konkurransevilkår, rekruttering og kompetanseheving i bransjen vår.

Bildet: Fra venstre Knut Strand Jaocbsen, Adm. dir. Byggmesterforbundet, Tor Steinar Sandvik, styreleder Byggmesterforbundet og BHN, Anna Furhoff Jensen, styreleder MLF og nestleder BHN, Stein Hesstvedt, Adm. dir. MLF

 

Styret i BHN:

Leder: Thor Steinar Sandvik

Nestleder: Anna Furhoff Jensen

Styremedlemmer: Arild Kolltveit, Terje Kvittingen, Stein Hesstvedt, Knut Strand Jacobsen