Nyheter

Spørretime for håndverkerne og ordføreren i Tromsø

Vi tar alle bedrifter – store eller små – på alvor, sier ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) i møtet med håndverksmestere og Bygghåndverk Norge på rådhuset.

«Ingen sak er for stor – ingen sak er for liten» var rammen for møtet med Tromsøs politiske ledelse når Bygghåndverk Norge inviterte med seg bygg-, maler-, murer- og blikkenslagermestere til å fritt presentere utfordringer og muligheter i byggebransjen i Tromsø, slik den føles på kroppen «på byggeplassen».

Ordfører Wilhelmsen styrer en kommune med store muligheter og utfordringer, og temaene som ble tatt opp på møtet var mange. Alt fra behandlingstid for byggesøknader til krav om geotekniske undersøkelser, via bompenger, rammeavtaler, anskaffelsesregler og behandling av byggesaker, til kontroll- og etterlevelsesrutiner.

Mye var vi enige om at kunne og vil bli bedre, noe kan løses raskt, andre ting vil måtte ta litt lenger tid.

Noe var vi ikke enige om, men uten en arena hvor aktørene snakker sammen og genuint ønsker å finne løsninger, skjer det som oftest ingenting. Dialogen i Tromsø er derfor noe vi vil fortsette med regelmessig.

Les mer om temaene som ble diskutert i artikkel i Byggmesteren.

Deltakerne på møtet: fra venstre murmester Ottar Gohli, byggmester Åsmund Østvold fra Bygghåndverk Norge, gruppeleder i kommunestyret Pål Julius Skogholt (SV), regionleder Bård Vegard Skogli i byggmesterforbundet, Jørn Ridderseth fra ByggOpp, direktør Robert Steen fra Bygghåndverk Norge, ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap), malermester Svein Morten Sørensen, byggmester Bjørn Skoglunn, blikkenslagermester Pål Hansen, byggmester Jonny I. Hansen og byggmester Ynge Johnsen.

(Begge foto: Byggmesteren)

24/05/2024