Nyheter

Bygghåndverk Norge på Arendalsuka

BHN arrangerer to egne debatter under Arendalsuka, tirsdag 13. og onsdag14. august. Kom og hør på, eller følg debattene på livestream.

Bygghåndverk Norge er på plass på Arendalsuka i august. Vi arrangerer to egne debatter, 13. og 14. august, hvor vi har med oss både stortingspolitikere og andre spennende paneldeltakere fra næringsliv og organisasjoner. I tillegg deltar BHN på arrangement i regi av Mesterbrevnemnda.

 

Debatt tirsdag 13. august kl. 13:00-14:oo:
KRAFTUNDERSKUDD  – ENERGIØKONOMISERING BYGG

Sted: Sløydsalen, Kirkebakken 13, Arendal

Konsekvensene i arbeidslivet av den bredt forankrede økonomiske politikken har i stor utstrekning blitt båret av byggebransjen som opplever etterspørselssvikt, permisjoner og konkurser. Dette i en tid hvor det meste av norsk arbeidsliv går så det suser. Norge strever med å levere på sine klimamål i henhold til Paris-avtalen, Energikommisjonen peker på behovet for mer kraft og energiøkonomisering, og verden er i ferd med å oppgi sitt 1,5 graders mål.

I Brussel forbereder EU strengere krav til energiøkonomiske boliger som vil treffe norske boligeiere kraftfullt i løpet av kort tid. Vi har altså ledig kapasitet i byggebransjen som vi trenger å få sysselsatt, og et behov innenfor energiøkonomisering det må leveres på.

Kan byggenæringen og myndighetene vise at det er mulig å utvikle et norsk kinderegg på tvers av sektorer og politiske saksområder?

Deltagere:

 • Stein Erik Lauvås, Politiker (AP), Stortinget
 • Heidi Nordby Lunde, Politiker (H), Stortinget
 • Are Tomasgard, LO-sekretær, LO
 • Åsmund Østvold, Byggmester, Beto-Bygg AS
 • Robert Steen, Adm. direktør, Bygghåndverk Norge
 • Andreas Fritzsønn, CEO / Adm. dir., Glava

Debattleder: Frank Ivar Andersen, Bygghåndverk Norge

Last ned til min kalender

Følg direktesending fra debatten:

 

Debatt onsdag 14. august kl. 10:30 – 11:30:
ARBEIDSLIVSKRIMINALITET

Sted: Sløydsalen, Kirkebakken 13, Arendal

Norge har et godt arbeidsliv, men det er også betydelige innslag av useriøse arbeidsgivere som begår lønnstyveri, utsetter arbeidstagerne for risiko og arbeidslivskriminalitet i stort omfang.

I dette arrangementet er noe av grunnlaget for debatten at Høyre nylig fremmet hele 148 tiltak mot arbeidslivskriminalitet og at Arbeidstilsynet nå har fått hjemmel til å gi betydelige større overtredelsesgebyrer.

Videre utfordringene med at de uregistrerte aktørene som tar snarveier ikke kan kontrolleres av Arbeidstilsynet, siden det ikke foreligger et registrert arbeidsforhold. For seriøse foretak oppleves det som urett, samtidig som dette gir konkurransevridning i markedet.

Gjeldende offentlige anskaffelser ble det fra flere hold signalisert at Oslo-modellen for et anstendig arbeidsliv skulle bli Norgesmodellen. Dette lar vente på seg og spørsmålet er hvordan kontrollerer vi som samfunn at våre lover og regler overholdes på byggeplassene i Norges største fastlandsnæring?

Deltagere:

 • Anna Furhoff Jensen, Malermester, Malermestrene Jensen AS
 • Pål Lønseth, Leder, Økokrim
 • Per Vidar Kjølmoen, Politiker (AP), Stortinget
 • Audun Otterstad, Styreleder, Fair Play Bygg Norge
 • Joachim Espe, Forbundssekretær, Fellesforbundet
 • Robert Steen, Adm. direktør, Bygghåndverk Norge

Debattleder: Frank Ivar Andersen, Bygghåndverk Norge

Last ned i min kalender

Følg direktesending fra debatten:

 

Mesterbrevets rolle i dagens arbeidsliv

Adm. dir Robert Steen deltar på debatt i regi av Mesterbrevnemnda tirsdag 13. august kl. 15.00-16.00

 

Her kan du se hele programmet for Arendalsuka

08/07/2024