Bli medlem

Som medlem kan opptas bransjeforeninger innen bygghåndverksfagene, og frittstående håndverksbedrifter.

Medlemsbedrifter i en av bransjeforeningene i Bygghåndverk Norge er tilknyttet BHN via sin forening.