Kurs

HMS for arbeidsgivere

Er du arbeidsgiver har du plikt til å gjennomgå opplæring i SHA og HMS-arbeid. Har du som ansatt blitt tildelt HMS-ansvar av din arbeidsgiver skal du ha kunnskap om regelverket. Ved tilsyn vil Arbeidstilsynet etterspørre dokumentasjon for gjennomført kurs.

Lovkravet som ble innført 1. januar 2006 er forankret i Arbeidsmiljølovens § 3-, Plikt for arbeidsgiver til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Kurset gir en gjennomgang av arbeidsgiverens lovpålagte ansvar for å oppfylle myndighetenes krav.

Innhold

  • Arbeidsgivers plikter og ansvar.
  • Arbeidsgivers medvirkningsplikt.
  • Virkemidler i arbeidsmiljøet.
  • Krav til arbeidsmiljøet.
  • Aktørene i det daglige SHA og HMS-arbeidet.

Målgruppe
Arbeidsgivere, og de som i arbeidsgivers sted er tildelt fullmakter innenfor området (byggeplassledere, formenn og baser).

Målsetting
Gi kursdeltakeren kunnskap om aktuelle lover og forskrifter og kunnskap om grunnprinsippene i systematisk HMS/SHA-arbeid.

Del denne siden via

30/10/2024 : Bygghåndverk Norge, Sørkedalsveien 9D , OSLO

En dag

Kl. 09:00-16:00

Pris


Bedriftsmedlem i Byggmesterforbundet/MLF/NML:
kr. 500,-

Ikke medlem: kr. 750,-

Kursmateriell og servering er inkludert i kursavgiften.

Vilkår

Påmeldingen er bindende. En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere.

Kontaktperson

Harald Hansen, Byggmesterforbundet - fungerende daglig leder/direktør Kompetanse og Utvikling

952 84 912 hh@byggmesterforbundet.no