Nyheter

Vi følger lønnsoppgjøret

Forhandlingene på byggfagoverenskomsten starter 19. mars. Bygghåndverk Norge vil informere og veilede medlemmene under oppgjørets gang.

Årets lønnsoppgjør innledes med forhandlingene om Industrioverenskomsten den 18. mars, også kjent som frontfaget i lønnsforhandlingene. Resultatene fra disse forhandlingene danner rammene for de påfølgende forhandlingene i både privat og offentlig sektor.

Forhandlingene på byggfagoverenskomsten starter 19. mars.

Avhengig av utviklingen i lønnsoppgjørene, både i bygg- og andre sektorer, vil bedriftene kunne bli påvirket av mulig arbeidsstans. Dette gjelder også bedrifter som ikke er direkte berørt av konflikten, men som kan få problemer med å opprettholde rasjonell drift som følge av konflikter i andre bedrifter, både i og utenfor byggenæringen.

Bygghåndverk Norge vil følge utviklingen, sende ut informasjon underveis og gi veiledning under oppgjørets gang.

 

Spørsmål og henvendelser i forbindelse med årets lønnsoppgjør kan rettes til:

Advokat Camilla Stenumgård      T: 905 49 118    E: cs@byggmesterforbundet.no

Advokat Håvard Alterskjær         T: 942 77 390    E: ha@byggmesterforbundet.no

Rådgiver Frank Ivar Andersen     T: 918 93 800    E: fia@bygghandverknorge.no

13/03/2024