Nyheter

Resultater i Tariffoppgjøret 2024

10. april kom partene til enighet i meklingen om ny Fellesoverenskomst for byggfag 2024-2026.

Foto: Willy Bergsnov, Fellesforbundet

Resultater av lønnsoppgjøret og satser i ny Fellesoverenskomst for byggfag 2024-2026

Fra meklingsresultatet fremgår det at partene anbefaler en løsning som innebærer en ramme på 5,2 prosent, og et generelt lønnstillegg på 7 kroner i timen til alle. Endringene vil gjelde fra 1. april 2024.

Minstelønnssatsene er videre satt til:

 1. Fagarbeidere
  Ny sats kr 250,30
 2. Arbeidstaker uten fag – eller svennebrev
  Ny sats arbeidstaker uten bransjeerfaring kr 226,90
  Ny sats arbeidstaker med minst ett års bransjeerfaring kr 235,80
 3. Unge arbeidstakere
  Ny sats kr 153,83

Ut over lønnstilleggene har partene kommet til enighet på blant annet videreutvikling av etter- og videreutdanningsreform, samt krav til hensiktsmessig verneutstyr for alle.

I tillegg til de sentrale tilleggene skal det føres lokale lønnsforhandlinger.

Øvrige endringer og resultatet fra forhandlingene kan leses i riksmeklerens møtebok som du finner her.

 

Frokostwebinar om tariffoppgjøret og lokale forhandlinger

Bygghåndverk Norge holdt 13. mai et frokostwebinar om resultatet av lønnsoppgjøret med nye satser, og forberedelser til lokale forhandlinger.

Opptak av webinaret er lagt ut på Arbeidsgiver’n.

10/04/2024