Medlemsfordeler

Kurs og utdanning

Byggmesterskolen

Byggmesterforbundet tilbyr etter- og videreutdanning gjennom aktuelle kurs til gunstige medlemspriser. Kursene er åpne også for ikke-medlemmer, til ordinære priser. Kursvirksomheten har vi kalt Byggmesterskolen.

Vi tilbyr både ordinære klasseromskurs og e-læringskurs.

I hovedsak lager og holder vi alle kurs selv. Vi kjenner medlemmenes hverdag og utfordringer, og kan utvikle kurs der vi ser det er behov. I tillegg overvåker vi endringer og revideringer av kontrakter, lover og forskrifter slik at vi til enhver tid formidler oppdatert materiale. Dette blir stadig viktigere i en bransje med strengere og strengere krav til skriftlighet og dokumentasjon.

Noen av kursene vi kan tilby er:

  • Byggeplasslederstudiet
  • Våtromskurs for fagarbeidere – Håndverkerens Våtroms Veileder (HVV)
  • Arbeider på eksisterende bygg
  • Byggeregler i SAK og TEK
  • HMS-kurs
  • Fuktmekanikk og fuktkontroll
  • Bustadoppføringslova og håndverkertjenesteloven

Vi arrangerer også bedriftsinterne kurs på forespørsel.
 

Mesterutdanning

Byggmesterforbundet er en av bransjeforeningene som står bak etableringen av Blimester.com, en moderne og fleksibel mesterutdanning. Våre medlemmer får 10% rabatt på mesterutdanning hos Bli mester.