Medlemsfordeler

Nettverk og faglig tilhørighet

Medlemskapet gir deg et unikt støtteapparat og nettverk, både lokalt og landsdekkende.

Nettverk og støtte der du er

Som medlem av Byggmesterforbundet er du  tilknyttet en  lokalforening eller større regionforening som:

  • Arrangerer møter med faglig og sosialt innhold.
  • Arrangerer kurs, fagmesser, kulturelle arrangementer og turer.
  • Inngår lokale innkjøpsavtaler.
  • Er en arena for identitetsbygging, tilhørighet og erfaringsutveksling.
  • Påvirker lokale myndigheter, f.eks. vedrørende byggesaksbehandling i kommunene.
  • Er en synlig lokal aktør og markedsfører medlemsbedriftene.

Samarbeid gjennom Bygghåndverk Norge

Byggmesterforbundet er en av bransjene som står bak etableringen av Bygghåndverk Norge, – landsforeningen som skal ivareta bygghåndverksbedriftenes interesser. Mye av det overordnede politiske arbeidet som gjelder felles rammebetingelser for flere fag, vil skje i Bygghåndverk Norge.

Del denne siden via