Politikk

Utdanning og rekruttering

Våre medlemmer har særlige interesser i utdanningen av fagarbeidere, mestere og fagteknikere. Eierorganisasjonene Malermestrenes Landsforbund og Byggmesterforbundet har nært samarbeide med opplæringskontorer rundt om i hele landet og står sammen med andre bygghåndverksbransjer om mesterutdanningen, gjennom Bli Mester. Bli Mester er en flerfaglig, uavhengig, ideell non-profit utdanningsinstitusjon, med oppgave å bidra til utdanning av mestere innenfor bygghåndverksfagene https://www.blimester.com/ .

Bygghåndverksbransjene har allerede utfordringer med rekrutteringen og særlig for de mindre fagene er det en krevende situasjon. Den demografiske utviklingen er slik at det fremover blir enda hardere kamp om arbeidskraften, og derfor er det avgjørende å sikre bygghåndverksbedriftene rammevilkår slik at de kan styrke sin posisjon i arbeidsmarkedet.

Bygghåndverk Norge samarbeider nært med sine eierorganisasjoner i politiske saker gjeldende aktuelle utdanningsspørsmål.   

Del denne siden via