Utdanning og rekruttering

Bredt kurstilbud

BREDT KURSTILBUD

Byggmesterforbundet tilbyr medlemmene og ansatte i medlemsbedriftene, etter- og videreutdanning gjennom aktuelle kurs til gunstige medlemspriser.

Kursene er også åpne for andre bedrifter i bransjen, til ordinære priser,

Vår styrke er at vi i all hovedsak lager og holder kursene våre selv med egne ansatte. Dette kan vi gjøre fordi vi har bemannet administrasjonen med personell som kjenner medlemmenes hverdag og utfordringer. I tillegg overvåker vi endringer og revideringer av kontrakter, lover og forskrifter slik at vi til enhver tid formidler oppdatert materiale. Dette blir stadig viktigere i en bransje med strengere og strengere krav til skriftlighet og dokumentasjon.

Noen av kursene vi kan tilby er:

  • Byggeplasslederstudiet
  • Våtromskurs for fagarbeidere – Håndverkerens Våtroms Veileder (HVV)
  • Arbeider på eksisterende bygg
  • Byggeregler i SAK og TEK
  • HMS-kurs
  • Fuktmekanikk og fuktkontroll
  • Bustadoppføringslova og håndverkertjenesteloven

Hvert år gis det ut en kurskatalog som beskriver kursene som tilbys. Byggmesterskolen arrangerer også bedriftsinterne kurs på forespørsel.
 

Flere medlemsfordeler

Del denne siden via