Politikk

Næringspolitikk og byggeregler

Bygghåndverk Norge arbeider for å sikre bygghåndverksbedriftenes økt innflytelse og bedre vilkår for bedrifter med egne ansatte i en seriøs og attraktiv byggenæring. Gode rammevilkår som gir grunnlag for seriøs og sunn konkurranse i hele næringen, herunder også oppdrag for offentlig sektor er avgjørende.

Byggereglene skal sikre gode bygg og kvalitet på håndverk- og entreprenørtjenester, både i nybygg-, rehabilitering- og vedlikeholdsmarkedet. Her samarbeider Bygghåndverk Norge nært med sine eierorganisasjoner og andre aktører. Hovedfokuset i dette er arbeidet er at reglene stiller krav til kvalifikasjoner og at det ikke oppstår konkurransevridning som følge av manglende etterlevelse.

 

Del denne siden via