Politikk

Bærekraft

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Byggenæringen er sentral på flere områder knyttet til flere av de 17 bærekraftsmålene som er nedfelt.

I tillegg til utdanning, anstendig arbeid og økonomisk vekst er særlig tiltak for å nå målene tilknyttet ressursbruk, bærekraftige- og energieffektive bygg aktuelle fokusområder for medlemsbedriftene og Bygghåndverk Norge.

Del denne siden via