Nyheter

Våre fagarbeidere trenger mer arbeid, - ikke mer permisjon

Bygghåndverk Norge var tydelige i sitt budskap til Arbeids- og sosialkomitèen på høring i Stortinget tirsdag 30. januar.

Høringen gjaldt forslaget om å forlenge permitteringsperioden for å holde byggeaktiviteten oppe og beholde fagarbeidere i byggenæringen. – Bygghåndverk Norge var tydeligst på konkrete tiltak for å holde folk i arbeid, sa komitèmedlem Per Vidar Kjølmoen (A), etter at alle høringsinstansene hadde holdt sine innlegg.

 

Risikerer å miste ryggraden i håndverkerfagene

Bygghåndverk Norge representerer ryggraden i det lokale håndverkerfaget. Robert Steen, Adm. dir. i BHN, advarte i sin innledning mot å risikere å miste fagarbeidere i bransjen på samme måte som tilbake i 1987-1992, – fordi vi har en økonomisk politikk hvor det er denne delen av økonomien som rammes. Vi mener alvoret i den situasjonen som beskrives, med økende ledighet i byggenæringen, er presis for utviklingen fremover, og deler frykten for at velkvalifisert arbeidskraft i byggenæringen nå går ut i ledighet, eller til andre sektorer.

Lengre permitteringstid er ingen løsning

En dobling av permitteringslengden til 52 uker er ikke et alternativ for de fleste velkvalifiserte håndverkere i byggenæringen og vil således ha liten effekt. Permittering vil medføre en betydelig inntektsnedgang, og dyktige fagfolk vil finne alternative yrkesveier med konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår. De fleste av disse vil ikke være tilgjengelige når aktiviteten forventes å ta seg opp igjen. Det vi trenger nå er effektive stimuleringstiltak mot ledighet og kompetanseflukt, fastslo Steen.

MVA-fritak for energiøkonomisering

Bygghåndverk Norge foreslår et tidsbegrenset MVA-fritak for energiøkonomisering for årene 2024 og 2025. Dette vil være et målrettet og enkelt tiltak i forhold til å utløse umiddelbar sysselsetting og understøtte Norges klimamål. BHN har i sitt høringssvar redegjort for hvordan dette kan innrettes, blant annet ved å begrense hvilke tiltak MVA-fritaket skal gis til.

Fritak gis kun til:

  • Energiøkonomiserende aktiviteter i byggebransjen (eks: etterisolering av yttervegger, tak og loft, utskifting av vinduer, utskifting av ytterdører…)
  • Prosjekter knyttet til bygningsmasse som er etablert før TEK 07 (bygg oppført før teknisk forskrift til plan- og bygningsloven trådte i kraft 1. februar 2007).
  • Prosjekter som er påbegynt før 1. januar 2026.

Et MVA-fritak for enøk i årene 2024 og 2025 vil være med og sikre bygghåndverksbransjene med sine fagarbeidere og håndverksmestre lokalt i alle kommuner over hele landet. Tiltaket vil også være med og sikre gode energiøknomiske boliger og oppgradering av den eldste og minst energieffektive bygningsmassen.

Vedlikeholdsoppdrag i offentlige bygg

Bygghåndverk Norge foreslår også at Stortinget gir regjeringen i oppdrag å samarbeide med kommunal sektor om raskt å etablere et opplegg for å kunne rulle ut mindre oppdrag til håndverksbedriftene. De fleste kommuner har en betydelig «bruttoliste» som omfatter vedlikeholdsbehov. Mye av dette er knyttet til mindre arbeider som raskt kan igangsettes og gi oppdrag og sysselsetting for bedrifter i alle bygghåndverksbransjer.

 

Se Bygghåndverk Norges innlegg på høringen:

Se Bygghåndverk Norges innlegg her

Se høringen fra start med alle innlegg

 

30/01/2024