Nyheter

Støtter avgiftsjusteringer til RVO-fondet, men ønsker mer fokus på de mindre byggeplassene

Pressemelding fra Bygghåndverk Norge16. februar 2023. BHN ønsker en dreining av verneombudsarbeidet inn mot de mindre byggeplassene og bredere innflytelse i forvaltningen av RVO-ordningen. 

Pressemelding fra Bygghåndverk Norge (BHN) 16. februar 2023

Bygghåndverk Norge (BHN) støtter høringsforslaget fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet om økning av avgiftene til fondet for regionale verneombud, etter at det de senere år har vært avgiftsreduksjoner for å bygge ned fondets reservekapital. Samtidig ønsker BHN en dreining av verneombudsarbeidet inn mot de mindre byggeplassene og bredere innflytelse i forvaltningen av ordningen. 

Bygghåndverk Norge er i sitt høringssvar positive til det tiltaket som ble gjort i 2017 for å bygge ned reservekapitalen til et nivå tilsvarende ett års drift. Videre tilslutter BHN seg forslaget om at avgiftsnivået fremover tilpasses dette.

Samtidig viser BHN til at de årlige kostnadene ved ordningen totalt for bygg og anlegg nå er 46 millioner kroner, og at det med 15 regionale verneombud i byggebransjen bør forventes større synlighet og aktivitet inn mot de mindre byggeplassene og de minste foretakene. Dette med henvisning til at hovedoppgaven i ordningen er å virke inn mot denne delen av byggenæringen.

Ordningen med regionale verneombud ble i sin tid opprettet av myndighetene i samarbeid med partene i arbeidslivet, og finansieres gjennom avgifter fra hele næringen. Med de endringene som har skjedde siden 1981, og for å sikre ordningens legitimitet, anbefaler BHN myndighetene å vurdere tiltak som kan sikre bedre informasjon og bredere innflytelse på forvaltningen av ordningen.

 

For nærmere informasjon, kontakt
Frank Ivar Andersen, leder politisk avdeling i Bygghåndverk Norge (BHN)
e-post fia@byggmesterforbundet.no telefon 91 89 38 00

Bygghåndverk Norge (BHN) ble formelt stiftet 16. august av Byggmesterforbundet og Malermestrenes Landsforbund (MLF). Formålet med en frittstående organisasjon er å utgjøre en tydelig stemme og være en samlende kraft for alle bygghåndverksfagene.

16/02/2023