Nyheter

Stortinget lytter til Bygghåndverk Norge

Det er gledelig at Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget hører på oss og ber regjeringen om å gi MVA-fritak for energisparetiltak boliger.

– Jeg er sikker på at regjeringen og arbeidsminister Tonje Brenna ser at det er alvor for byggenæringen. Nå er tiden inne for raske og enkle politiske tiltak som øker byggeaktiviteten, sikrer læreplasser og sparer masse strøm i eldre hus, sier direktør Robert Steen i Bygghåndverk Norge. (Arkivfoto: Byggmesteren)

 

Håndverksbedriftene trenger flere jobber nå. Derfor er det gledelig at Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget hører på oss og ber regjeringen om å gi MVA-fritak for energisparetiltak i alle boliger bygget før 2007, sier Robert Steen i Bygghåndverk Norge, landsorganisasjonen som samler håndverksbedriftene i tømrer- og malerfaget. 

Siden høsten 2023 har han og Bygghåndverk Norge arbeidet med Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget for å finne tiltak som sikrer håndverkere mer arbeid i nedgangstiden.

 

MVA-fritak for energisparing gir byggeaktivitet nå

 Mandag 5. mars fattet en samlet komite følgende vedtak: «Stortinget ber regjeringen innen fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett gjøre en analyse av utviklingen i byggebransjen for å se hvilke tiltak som kan være nødvendige for å øke aktiviteten i næringen.»

Steen er lettet over at flertallet i komiteen vil be regjeringen om å vurdere nærmere Bygghåndverk Norge sitt forslag om mva-fritak for husholdninger (ikke næringsvirksomhet) på inntil 1 mill. kroner for investeringer i energisparetiltak for tidsrommet 2024 og 2025. Dette skal gjelde for rehabilitering av boliger bygd før TEK07 (som trådte i kraft 1. februar 2007).

Et MVA-fritak for enøk i årene 2024 og 2025 vil være med og sikre bygghåndverksbransjene med sine fagarbeidere og håndverksmestre lokalt i alle kommuner over hele landet. Tiltaket vil også være med og sikre gode energiøkonomiske boliger og oppgradering av den eldste og minst energieffektive bygningsmassen.

Steen påpeker at krisen i byggenæringen er her nå. Da trengs det praktisk politikk som virker i 2024.

– Norske boliger har et økende behov for å spare strøm og landets håndverkere mangler arbeid. Får huseiere 25 prosent rabatt på vanlige Enøk-tiltak i revidert statsbudsjett, vil det utløse masse arbeid for små og store håndverksbedrifter. Jeg forstår godt at Arbeids- og sosialkomiteen ser hvor fornuftig vårt enkle forslag er, sier Steen.

– Arbeids- og sosialkomiteen skal ha ros for at de nå etterlyser enkle og raske tiltak for en byggebransje i krise. (Arkivfoto: Byggmesteren)

 

Mer arbeid, ikke permittering

 Robert Steen mener at politikerne i Arbeids- og sosialkomiteen har arbeidet grundig og konstruktivt for å finne tiltak som vil lette dagens krise i byggenæringen.

– Stortingskomiteen har innsett alvoret i situasjonen. Norges største fastlandsnæring risikerer å miste titusenvis av fagarbeidere, lærlinger og viktig kompetanse som det kan ta en generasjon å få tilbake. Det har Norge ikke råd til på grunn av en kortvarig nedgang – vi skal jo bygge flere boliger og bidra positivt til det grønne skiftet, sier Steen.

Han synes det er viktig at flertallet i Stortingskomiteen er bekymret for opplæringen av neste generasjon håndverkere.

– Byggebransjen har varslet Stortinget om at mange læreplasser kan ryke om ikke lærebedriftene får mer å gjøre. Samtidig fastslår komiteen at dagens situasjon viser viktigheten av at opplæringskontorene fortsatt skal kunne drive opplæring. Her tenker nok flertallet på konsekvensene ved den nye forskriften til opplæringsloven, sier Steen.

Bygghåndverk Norge er positiv til komiteens forslag om å øke tilskuddene til Husbanken ytterligere i år, fra rekordstore 29 milliarder.

– Husbanken er viktig og flere midler til sosial husbygging er viktig. Jeg synes Arbeids- og sosialkomiteen har hørt på våre innspill når de også foreslår å øke bevilgningene til Enova i 2024 og 2025, stimulere til økt byggeaktivitet i offentlig sektor og energitiltak i kommunale bygg, sier Steen.

Direktøren i Bygghåndverk Norge tror at Stortingets innstiling til regjeringen kan redde tusenvis av arbeidsplasser i håndverksbedriftene.

– Jeg er sikker på at Stortinget og regjeringen sammen kan levere rask og praktisk politikk som blir historisk viktig for håndverkere i hele landet, lærlinger i byggfagene, huseiere og det grønne skiftet, sier Robert Steen.

 

Kontaktperson:

Robert Steen, T: 917 43 735, E: rs@bygghandverknorge.no

https://bygghandverknorge.no/

 

07/03/2024