Nyheter

Robert Steen blir leder for Bygghåndverk Norge

Robert Steen er engasjert som administrerende direktør for Bygghåndverk Norge (BHN), og tiltrer i stillingen 22. mai.

Styreleder Thor Steinar Sandvik og påtroppende administrerende direktør Robert Steen (Foto: Byggmesteren)

Robert Steen er engasjert som administrerende direktør for Bygghåndverk Norge (BHN).
– Robert Steen har bred bakgrunn fra næringslivet, blant annet fra bolig- og byggebransjen og de senere årene som byråd i Oslo. Jeg ser frem til å få Steen med på laget vårt, sier styreleder Thor Steinar Sandvik.

Bygghåndverk Norge er en frittstående paraplyorganisasjon for ulike landsforbund og bedrifter innen bygghåndverk, etablert av bransjeforbundene Malermestrenes Landsforbund og Byggmesterforbundet.

– Organisasjonen er nystartet, og for styret har det i den første fasen vært avgjørende å få med en tung aktør for å oppnå de mål som er satt gjennom etableringen, sier styrelederen.

Som nærings- og arbeidsgiverorganisasjon er hovedmålet å sikre bygghåndverksbedriftene økt innflytelse og bedre konkurransevilkår for bedrifter med egne ansatte i en seriøs og attraktiv næring. I dette arbeidet er det avgjørende å nå frem til myndigheter, politisk nivå, øke organisasjonstilslutningen og etablere gode relasjoner med arbeidstagerorganisasjonene.

– Med Steen får Bygghåndverk Norge en fremtredende, dynamisk og representativ leder som i organisasjonens innledende fase vil fokusere på disse arbeidsmålene, fastslår styreleder Thor Steinar Sandvik.

Robert Steen er utdannet fra Handelshøyskolen BI med Master of Management og Master of Business Administration. Han har lang yrkeserfaring, blant annet fra Ungdommens Selvbyggerlag, Betonmast og Schibsted-konsernet. Videre politisk arbeid, hvor han særlig under sine fire år som finansbyråd i Oslo, arbeidet mye med rammebetingelser for byggenæringen tilknyttet offentlige anskaffelsesregler. I den perioden høstet Steen bred anerkjennelse for sin gjennomføringsevne og politikk som bidro til bedre konkurransevilkår og en mer seriøs næring i hovedstaden. 

27/04/2023