Nyheter

Bygghåndverksfagene mobiliserer for Håndverksløftet

Vi står i en tid der det å ta vare på og å sette i stand bygninger er avgjørende, og av historisk betydning for å ta vare på arven vår. Derfor er det viktig at kunnskap om bygningsvern og håndverksteknikker bevares og går i arv til nye generasjoner håndverkere.

Bygghåndverk Norge, sammen med bransjeorganisasjonene Byggmesterforbundet, Malermestrenes Landsforbund, Norske Murmestres Landsforening og Norsk Mur- og Flisforum, mobiliserer nå håndverksbedriftene for bevaringsprogrammet for Kirkene og det store Håndverksløftet. Et løft som er helt avgjørende for å ta vare på byggene våre både med tanke på den norske kulturarven, men ikke minst for en bærekraftig næring med minst mulig klimaavtrykk.

Det er viktig for miljøet at nye bygg reises med håndverkskompetanse, men fremover vil vi møte sterkere krav til å sette i stand og vedlikeholde byggene, fremfor å rive og bygge nytt. Vi står i en tid der det å ta vare på og å sette i stand bygninger er avgjørende, og av historisk betydning for å ta vare på arven vår. Derfor er det viktig at kunnskap om bygningsvern og håndverksteknikker bevares og går i arv til nye generasjoner håndverkere, og at håndverkeren og håndverksfagene nå får sin renessanse.

Men hvem er denne håndverkeren og hva er en håndverksbedrift?

Håndverker, er en fagutdannet person som utøver et yrke som håndverksmesterfagarbeider eller som håndverkssvenn. Personen må ha gjennomgått læretid og ha de nødvendige, faglige og formelle kvalifikasjoner i sitt fag.

Håndverksbedrifter oppfatter vi som regel som småbedrifter med bare én eller få ansatte. De skiller seg fra industribedrifter ved at produksjonen foregår etter håndverksmessige tradisjoner og er mindre automatisert. Dette er bare delvis riktig. Håndverksbedrifter starter gjerne personlig eller som familiebedrift. Flere har vokst i generasjoner og kan ha over hundre ansatte om ikke flere. En del velger å gå inn i konsern der de får fordelen av stordrift. Noen av disse igjen, dekker hele Skandinavia og har fordelen av et internasjonalt fagmiljø. Fellesnevneren er fortsatt at driften er tuftet på håndverket fremfor project management.

Håndverksbedriftene kjennetegnes ved faste faglærte ansatte, lærlinger og stabilitet slik at ferdigheter og kunnskap videreføres.

Slike håndverksbedrifter har behov for stabilitet og forutsigbare betingelser. I den senere tid har flere funnet behov for å samle seg i en organisasjon som ivaretar behovene håndverksbedriftene har. Man har derfor valgt å organisere seg på nytt og på den måten samle håndverksfagene og bedriftene.

Bygghåndverk Norge ivaretar her interessene til Byggmestere, Malermestere, Norske Murmestre, samt Norsk Mur- og Flisforum.

Kompetansen til håndverksbedrifter har et vidt spenn. Alt fra den enkelte fagperson som tar mindre oppdrag til de større som kan ha totalentreprise på de største prosjekter. Felles for dem er at de innehar høy faglig kompetanse, og at de påtar seg et ansvar for å bevare og videreføre denne faglige arven som er bygget opp over generasjoner. Deres evne til å dele kunnskap og erfaringer er avgjørende for å opprettholde og å styrke fagene.

Dersom man bryr seg om håndverket og håndverkeren, er det hos disse man finner kompetansen. Når det gjelder antikvarisk arbeid er det også viktig med kontinuitet i oppdrag, da det er nødvendig for en videreføring av ferdighetene.

Det er disse håndverksbedriftene som har kunnskapen og kapasitet til å gjennomføre dette løftet.

14/03/2024