Nyheter

BHN bidrar til godt politisk håndverk

I årets lokalvalgkamp har Bygghåndverk Norge, på vegne av håndverksfagene, møtt lokalpolitikere flere steder i landet.

Åsmund Østvold i Bygghåndverk Norge. Foto: Byggmesteren. 

I årets lokalvalgkamp har Bygghåndverk Norge, på vegne av håndverksfagene, møtt politikere med ambisjoner om bli ordfører eller byrådsleder, eller som har et stort hjerte for praktisk arbeid.

Vi begynte i Oslo hvor vi møtte Eirik Lae Solberg og Mudassar Kapur fra Høyre. Viktig temaer var byggesaksbehandling, tilgjengelighet for håndverkere i byen, innkjøp av håndverkstjenester og innleieforbud.

I Trondheim møtte vi Kent Ranum fra Høyre og Roar Aas fra Arbeiderpartiet. I dette møtet var det mest fokus på byggesaksbehandling og regulering av tomter for bolig.

Møtet i Trondheim ga umiddelbare resultater.

I Stavanger la vi opp til en real ordførerduell mellom Kari Nessa Nordtun fra AP og Sissel Knutsen Hegdal fra Høyre. Stavangerregionen har gode rutiner for innkjøp av håndverkstjenester fra seriøse opplæringsbedrifter, dermed var oppfordringen å fortsette det gode arbeidet. Begge var enige om at delte entrepriser er en god måte å kjøpe tjenester direkte av lokale håndverksbedrifter på.

Siste stopp var Øvre Eiker hvor vi møtte ordfører Knut Kvale og Per Olaf Lundteigen, begge Senterpartiet. Dette er to politikere med et stort hjerte for håndverk og praktisk arbeid.

Erfaringene fra disse møtene er at det er lokalt muligheten for politisk gjennomslag er størst. Når oppgående, seriøse bedriftseiere møter lokale politikere med en ambisjon om å ta de riktige valgene, opplever de at det som er bra for bedriftene også er bra for samfunnet. Disse bedriftene bygger ting som varer over tid, de gir lokale ungdommer lærekontrakter, betaler skatt til kommunen, sponser det lokale idrettslaget (Ranheim) o.s.v.

Ved å gi de lokale håndverksbedriftene gode rammevilkår skapes det bare vinnere rundt bordet.

Da disse møtene har vært så positive vurderes det å skape slike møteplasser også utenom valgkampene, så om det er lokale håndverksbedrifter eller laug som ønsker drahjelp og tilrettelegging til slike treff er det bare å kontakte Bygghåndverk Norge.


Innlegget er også publisert på bygg.no

29/09/2023