Kurs

HMS-kurs for verneombud – 40 timer

Verneombudene i bygg og anlegg utfører en særlig viktig oppgave for å verne sine kollegaers liv og helse. Selv om antallet alvorlige ulykker har gått ned i et historisk perspektiv, er bransjen fremdeles en av de mest risikoutsatte. I tillegg er det hardt fysisk arbeid med støv, støy og ergonomiske belastninger. Et godt kollegialt felleskap, og samhandlingen i prosjektene, er en forutsetning for at de fleste skal trives og utøve sitt virke med høy grad av yrkesstolthet.

Alle fortjener et trygt og sikkert arbeidsmiljø. Dette kurset skal gi verneombudene praktisk hjelp til å utføre sine verv. Gjennom eksempler vil vi gi råd og støtte knyttet å redusere risiko og konsekvenser.

Kurset er beregnet på virksomheter og bransjer hvor det kreves opplæringstid på 40 timer. Det gis grundig innføring i de viktigste temaene innen HMS-arbeid, slik at man etter endt kurs kan delta aktivt og bidra på en god måte i HMS-arbeidet.

Innhold

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:

 • Arbeidsmiljøloven (AML)
 • Internkontrollforskriften
 • SHA - plan
 • Verneombudets oppgaver og plikter
 • Utførelse av arbeid og risikofaktorer
 • Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
 • Målrettet HMS-arbeid
 • Arbeidsmiljøet
 • Vernerunder
 • Ulykker og ulykkesforebyggende arbeid
 • Internkontroll
 • Individuelle oppgaver


Målgruppe

Verneombud, hovedverneombud, ledere, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og ansatte innenfor HMS og HR.

Målsetting

Gjøre kursdeltakeren i stand til på en forsvarlig måte å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet.

Del denne siden via

09/09/2024 : Bygghåndverk Norge, Sørkedalsveien 9D , OSLO

Tre dager

Kl. 09:00-16:00 alle dager

Pris

 

Bedriftsmedlem i Byggmesterforbundet/MLF/NML:

 • Deltaker 1: kr. 8.415,-
 • Deltaker 2 og flere fra samme bedrift: kr. 6.315,-

Ikke medlem:

 • Deltaker 1: kr. 9.900,-
 • Deltaker 2 og flere fra samme bedrift: kr. 7.500,-

Kursmateriell og servering er inkludert i kursavgiften.

Vilkår

Påmeldingen er bindende. En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere.

Kontaktperson

Harald Hansen, Byggmesterforbundet - fungerende daglig leder/direktør Kompetanse og Utvikling

952 84 912 hh@byggmesterforbundet.no