Kurs

Frokostwebinar - Kondens etter energirehabilitering

Når et eldre bygg skal energirehabiliteres er det mange forhold å ta hensyn til.
En av utfordringene er fare for kondensering. I webinaret gjennomgås noen problemstillinger, faremoment og mulige løsningsvalg.

Webinaret er gratis og holdes av Byggmesterforbundets fagavdeling.

Del denne siden via

28/04/2023 : Kl. 08:00-08:30 , TEAMS

Pris

Webinaret er gratis, men krever påmelding.

Vilkår

Påmeldingsfrist 27. april!